Auditoria

Busquem un servei òptim per complir l'objectiu d'expressar una opinió professional per la millora de la seva empresa:
• Coneixement de l'empresa i el seu sector. La relació amb els nostres clients continua una vegada finalitzada l'auditoria.
• Adaptació a la planificació del client. Realitzem l'auditoria en dues fases. Fase prèvia i Fase final amb l'objecte d'escurçar els terminis de lliurament de l'informe.
• Fluïdesa en la comunicació: ràpida resposta.
• Compliment de terminis acordats.

Auditoria obligatòria
una empresa té obligació de ser auditada haurà de complir almenys dos d'aquests tres requisits durant dos anys consecutius:

• Total actiu: superior a 2.850.000 euros
• Xifra de Negoci: superior a 5.700.000 euros
• Plantilla Mitja: superior a 50 treballadors

Equip humà
S'assigna a cada treball l'equip humà que millor pot conèixer el sector de l'empresa, dirigits per un soci i amb el suport de supervisors que estan en el treball de camp.

Auditoria Financera
Anàlisi sobre els sistemes comptables i financers que suporten la gestió empresarial.

Anàlisi de Millora.
Aportem les nostres tècniques d'auditoria al desenvolupament i millora de processos de control intern comptable i administratiu amb revisions periòdiques als nostres clients.

Metodologia
Ens dirigim a minimitzar els diferents riscos que influïxen en el treball i que són:

• Risc inherent del sector
• Riscos operatius
• Riscos de control intern

Qualitat, professionalitat i servei a la seva alçada
Auditoria · Consultoria · Comptabilitat · Laboral · Fiscal · Tràmits administratius

av. Blondel, 21, 1r · 25002 LLEIDA · Tel. 973 28 92 94    c. Major, 49 · 25100 ALMACELLES (Lleida) · Tel. 973 74 17 17 info@rovirabergua.com